Aromatherapy Spray Morning Dew

1,500 ฿ 1,900 ฿

 


สร้างบรรยากาศด้วยการผสมผสานของกลิ่น ลาเวนเดอร์ มะกรูด และคาโมมายล์ ให้กลิ่นสดชื่น เย็นใจแบบสมุนไพร

มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูและขจัดความวิตกกังวล ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

ฉีดรูมสเปรย์กลิ่น มอร์นิ่ง ดิว ไว้ในห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือพื้นที่พักผ่อนอื่น ๆ ที่เป็นมุมโปรดของคุณ เพื่อการผ่อนคลายอย่างเต็มที่

 

Stay calm with the wonderful scent of nature. Create a heartening atmosphere with healing energy to overcome anxiety and bring comfort to your soul with the soothing combination of lavender, bergamot and chamomile. Take a deep breath… and let the cool aroma of morning dew and inner peace take over.

You may also like

Recently viewed